Emeltdíjas tartalom szolgáltató tájékoztató

Emeldíjas telefonszámok (mindenkori)

Szám Nettó Bruttó Szolgáltatás Működés
0690612312 160 Ft 203.2 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690444154 160 Ft 203.2 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690642142 252 Ft 320.04 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690617112 400 Ft 508 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690643143 400 Ft 508 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888112 400 Ft 508 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690644642 452 Ft 574.04 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690645005 555 Ft 704.85 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888350 800 Ft 1 016 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690619610 800 Ft 1 016 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888380 800 Ft 1 016 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690648149 1 500 Ft 1 905 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888450 1 600 Ft 2 032 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888431 1 600 Ft 2 032 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888421 1 600 Ft 2 032 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888411 1 600 Ft 2 032 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888405 1 600 Ft 2 032 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690888445 1 600 Ft 2 032 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690649490 4 000 Ft 5 080 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690649020 4 000 Ft 5 080 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690649159 4 000 Ft 5 080 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690649648 4 000 Ft 5 080 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690649440 4 000 Ft 5 080 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas
0690649499 4 000 Ft 5 080 Ft Emeltdíjas sms Egyszeri levonásra alkalmas

Általános tájékoztató

A táblázatban látható telefonszámok üzemeltetője:

Cégnév:
Systech Global Kft.
Székhely:
1068 Budapest, Király utca 80
Postázási cím:
1245 Budapest, Pf. 1005.
Adószám:
22913285-2-42
Cégjegyzékszám:
01-09-980104

Minden telefonszámhoz tartozó hiba végett 7/24-es ügyfélszolgálat működik akik kézséggel állnak rendelkezésükre.
Minden fent látható telefonszám egyszeri tranzakcióra jogsít fel és minden esetben a felhasználó készükélékéről szükséges kezdeményezni egy darab szöveges üzenet formájában, ezt követően további tranzakció automatukusan nem ismétlődik.
Sikeres tranzakciót követően minden esetben szöveges válaszüzenet kerül kiküldésre a felhasználó készülékére amiről kezdeményezték az üzetnet.
Amennyiben egy hibakódot kap válaszként úgy kérjük ne küldje újra az SMS-t és forduljon ügyfélszolgálatunkhoz akik segíteik feltárni és megoldani a problémát.

Ügyfélszolgálat

Telefonszám: (20) 996 9661 E-mail cím: support(at)systech(dot)hu

Ügyfélszolgálatunk 0-24 rendelkezésére áll! Vegye fel velünk a kapcsolatot bátran!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének általános feltételeit, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hozzájárulásokat.

 1. A Szolgáltató
  1. A jelen üzletszabályzat alapján nyújtott szolgáltatásokat a Systech Global Kft. (Cg. 01­‐ 09­‐980104; székhely: 1068 Budapest, Király utca 80 .; adószám: 22913285‐2‐42) – továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató” – nyújtja.
 2. A Szolgáltatás
  1. A Társaság alapdíjas, vagy emelt díjas számon távközlési szolgáltatók igénybe vétele mellett nyújt igénybe vevőknek – a továbbiakban: „Ügyfél” – számára szolgáltatásokat, akik ezek igénybevételére (letöltésére) alkalmas készülékkel rendelkeznek.
  2. A Társaság a jelen ÁSZF­‐hez mellékletként csatolt leírásokban mutatja be és rögzíti az általa nyújtott szolgáltatásokat részletesen – a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás” – szabályozza a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
 3. A szolgáltatások igénybevétele
  1. A Társaság által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének általános feltételei:
   1. a jelen ÁSZF és mellékletei előzetes megismerése és elfogadása. Ügyfél a jelen ÁSZF és vonatkozó mellékletei előzetes megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni;
   2. amennyiben természetes személy saját nevében veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a betöltött 18. életév;
   3. nem természetes személy általi igénybevétel esetén a távközlési szolgáltatás előfizetőjének felhatalmazása, illetőleg meghatalmazása (jogosultsága) a szolgáltatás igénybevételére, továbbá ezen meghatalmazott/felhatalmazott esetében a betöltött 18. életév;
   4. az eljáró  személy  a jelen  ÁSZF‐t  és mellékleteit   magára,  illetőleg  a távközlési  szolgáltatás előfizetőjére nézve kötelező érvényűnek tekinti;
   5. Ügyfél adatkezelési hozzájárulása.
  2. A Szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell egy, a mobilszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy a mobil távközlési rendszerhez való hozzáféréssel, amely mobil távközlési rendszerhez a Társaság a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A szolgáltatás igénybevételének díját a mobil szolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza.
  3. Ezen felül rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas mobilkészülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel.
  4. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásban, vagy ráutaló magatartással jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá.
  5. A Szolgáltatás igénybe vevője teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/ vagy szoftvere a Társaság rendszerét ne zavarja vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolatot azonnal felfüggesztésre kerül, és a Társaság a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.
 4. Adatkezelési hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételekor
  1. A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság a telefonszámát, és az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott egyéb személyes adatait kezelje és felhasználja. (Hozzájárulás az adatkezeléshez.) A Társaság az Ügyfél ellentétes tartalmú nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult az adatokat kezelni.
  2. A Szolgáltatás regisztrálása során az érintett/igénybe vevő kifejezett hozzájárulása esetén a Szolgáltató jogosult személyes adatait, így különösen hívószámát, a forgalmi adatait valamint az általa megadott egyéb személyes adatokat üzletszerzés, közvélemény és/vagy piackutatás, valamint  direkt  marketing  céljából  kezelni a szigorú  adat‐ és titokvédelmi  szabályok  betartása mellett. (Hozzájárulás üzletszerzési és tájékoztatási célra.)
  3. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőinek értékelésére és felhasználásra kerüljenek.
  4. Ügyfél hozzájárul, hogy a Társaság közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlést juttasson el a részére.
  5. A Társaság mindenkor lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adatkezeléssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.
  6. A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.
 5. Egyéb rendelkezések
  1. A jelen ÁSZF‐ben nem szabályozott kérdések az adott Szolgáltatásra vonatkozó mellékletben kerültek rögzítésre, mely melléklet a jelen ÁSZF része.